JAVNE ZGRADE

Nakon uspješne prijave projekata u zgradarstvu (natječaj višestambene zgrade) gdje smo uspješno prijavili 32 projekta višestambenih zgrada koji su dobili sredstva i sada su u fazi izvođenja, što samo po sebi govori o našoj stručnosti i uspješnosti, slijedi poziv 4c1.4 'Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora' na koji smo u prvom krugu uspješno prijavili 7 projekata.

Na raspolaganju Vam je milijardu kuna iz Europskog fonda za regionalni razvoj ukoliko želite ostvariti energetske uštede kroz povećanje učinkovitosti korištenja energije te smanjiti udio konvencionalnih (fosilnih) goriva u ukupnoj potrošnji energije uvođenjem obnovljivih izvora energije. Na taj način smanjiti ćete režijske troškove Vašeg poslovanja, odnosno postići jednaku razinu usluge korištenjem manje količine ulazne energije.

Projektni konzorcij sastavljen od tvrtki RITEH d.o.o. i partneri pomaže Vam dobiti bespovratna sredstva za Vaš projekt u području energetske obnove.


Konkretno:

  • naši stručnjaci savjetuju i oblikuju Vaš projekt na način da on dobije maksimalan mogući broj bodova, te time bude bolji od konkurentnih projekata
  • pružamo kompletnu uslugu izrade projektne prijave, te Vas zastupamo ispred Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i EU fonda
  • pružamo pomoć u provedbi Vašeg projekta i redovitog profesionalnog ispunjavanja i izrade različitih obveznih izvještaja za vrijeme i nakon završetka projekta.
  • sudjelujemo u riziku dodjele bespovratnih sredstava zajedno s Vama  - plaćeni smo najvećim dijelom po uspjehu

Posjedujemo dugodišnje iskustvo, te smo za naše klijente ishodili preko 100 milijuna kuna bespovratnih sredstava.

S obzirom da otvaranje natječaja „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u zgradama javnog sektora  najavljeno za 5. veljače 2019. godine., sada je vrijeme za pokretanje procedure izrade natječajne dokumentacije.

Prvi korak je izrada novog ili revizija postojećeg Izvještaja o energetskom pregledu kako bismo spoznali Vaš potencijal energetskih ušteda, te Vam predložili konkretne mjere energetske obnove sukladne tehničkim uvjetima natječaja. Nakon toga drugi korak je Vaš odabir mjera za izradu projekata kojim apliciramo na EU fond.

Riteh neka bude Vaš partner za „Kompletna rješenja za energetsku učinkovitost“


Što nudimo?

Cijelu pripremu i provedba projekata za navedeni natječaj po principu „ključ u ruke“, koja se sastoji od sljedećeg:

  • snimanje elektroenergetskih potreba energetski troškovne cjeline,
  • izrada tehničke i sve ostale potrebne dokumentacije,
  • izrada studije isplativosti,
  • prijave projekta na navedeni natječaj,
  • nadzor nad izvođenjem radova
  • tehnička podrška pri izgradnji (realizaciji) samih energetski učinkovitih mjera

Svakom našem projektu pristupamo individualno i prilagođavamo ga individualnim potrebama objekta jer ne postoje dva ista sustava. Naše dosadašnje bogato iskustvo projekata na objektima raznih kompleksnosti i veličina daje nam sigurnost da će svaki projekt biti tehnički izveden besprijekorno, a postotak uspješno prijavljenih projekata na EU fond (100%) daje Vama jamstvo da će sredstva biti uspješno povučena, ukoliko se sa pripremom projekata krene na vrijeme.

Za sve dodatne informacije, slobodno nas kontaktirajte.