KONTAKT

RIJEKA

Sjedište tvrtke
Adresa: Zvonimirova 20/a (zgrada Novog Lista)

Centrala: +385 51 688 344
Mob: +385 (0)99 284 1171

E-mail:  info@riteh.eu

RITEH d.o.o.

Sjedište tvrtke: Zvonimirova 20/a, 51000 Rijeka
Osobni identifikacijski broj (OIB): 68308631193
Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem 040251470.
Uprava društva: Mirjana Vivoda, Eduard Vivoda.
Temeljni kapital: 1.600.000,00 kn uplaćen u cijelosti.
Žiro račun: Erste & Steiermärkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1100533606
IBAN: HR2724020061100533606
SWIFT: ESBCHR22