Glavni ciljevi SC 4b1 „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama“ OPKK, su povećanje učinkovitosti korištenja energije u proizvodnim industrijama omogućujući proizvodnju jednake količine proizvoda korištenjem manje količine isporučene energije, te smanjenje udjela konvencionalnih (fosilnih) goriva u ukupnoj potrošnji energije prebacivanjem na obnovljive izvore energije u sljedećim proizvodnim industrijama: industriji željeza i čelika, industriji obojenih metala, kemijskoj industriji, industriji stakla, keramike i građevinskog materijala, rudarstvu, tekstilnoj industriji, kožno prerađivačkoj i odjevnoj industriji, industriji papira i tiskarstvu, strojarstvu i ostalim metalnim industrijama te ostalim industrijama koje isključuju proizvodnju hrane i pića i duhansku industriju.

Operativni program konkurentnost i kohezija 2014 – 2020

Fond: Europski strukturni i investicijski fondovi
Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)
Status: prvi krug natječaja otvoren 10.10.2017. do 17.01.2018.
Nadležno tijelo: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Područje: proizvodna industrija, obnovljivi izvori energije
Prijavitelji: mikro, mala, srednja i velika privatna poduzeća registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja proizvodne industrije
Iznos bespovratnih sredstava: iznos javne potpore po projektu iznosi 60-80% ukupnih prihvatljivih troškova projekta, ovisno o veličini poduzeća za investiciju te 85% za pripremu projekta i ostale opće troškove

Tvrtka Riteh je, u suradnji sa svojim partnerima, uspješno prijavila 10 projektna prijedloga, ukupne vrijednosti 200 mil. kn i potencijalom uštede od 5 mil. kW/h godišnje, čime se ostvaruje smanjenje emisije CO2 za gotovo 1.000 tona/god.

Za očekivati je da će se isti natječaj ponoviti tokom 2019. Godine (2. Krug natječaja), te Vas savjetujemo, pripremajte svoje projektne prijedloge na vrijeme!

Riteh neka bude Vaš partner za „Kompletna rješenja za energetsku učinkovitost“


Što nudimo?

Cijelu pripremu i provedba projekata za navedeni natječaj po principu „ključ u ruke“, koja se sastoji od sljedećeg:

  • snimanje elektroenergetskih potreba energetski troškovne cjeline,
  • izrada tehničke i sve ostale potrebne dokumentacije,
  • izrada studije isplativosti,
  • prijave projekta na navedeni natječaj,
  • nadzor nad izvođenjem radova
  •  tehnička podrška pri izgradnji ( realizaciji ) samih energetski učinkovitih mjera  

Svakom našem projektu pristupamo individualno i prilagođavamo ga individualnim potrebama objekta jer ne postoje dva ista sustava. Naše dosadašnje bogato iskustvo projekata na objektima raznih kompleksnosti i veličina daje nam sigurnost da će svaki projekt biti tehnički izveden besprijekorno, a postotak uspješno prijavljenih projekata na EU fond (100%) daje Vama jamstvo da će sredstva biti uspješno povučena, ukoliko se sa pripremom projekata krene na vrijeme.