• Što se može raditi za pojedini ulaz, a što samo za cijelu zgradu, a da to FZOEU sufinancira?

  Da li Fond sufinancira energ. pregled i certifikat i za pojedini ulaz ili se mora raditi za cijelu zgradu? Isto pitanje se odnosi i na ostala 2 programa koje FZOEU sufinancira Izradu projektne dokumentacije i u izradu toplinske izolacije (fasada i krov).Sve mjere povećanja EnU koje se sufinanciraju navedene su u Javnom pozivu i natječaju i njihovim prilozima. Za provedbu energetskog pregleda i izdavanje energetskog certifikata može se prijaviti pojedinačni ulaz, nije potrebno da to bude cijela zgrada. Projektna dokumentacija se može raditi ili za ulaz ili za zgradu, ovisno o tome o kojoj mjeri EnU se radi, a ukoliko je riječ o ovojnici može se prijaviti jedan ulaz ako postoji dilatacija između dva susjedna ulaza odnosno ako izvedba projektiranih mjera povećanja EnU neće uzrokovati štetu (toplinske mostove) na susjednim ulazima.Dakle, je li zgrada arhitektonska i energetska cjelina ovisi o mjerama povećanja EnU koje namjeravate provesti. Arhitektonska cjelina po Javnom pozivu (EnU-21/2015) i Javnom natječaju (EnU-18/2015) je višestambena zgrada koja se sastoji od jednog ili više ulaza, a koja ima svoje obodne zidove (zidovi pročelja i dilatacija),  odnosno ukoliko se izvede mjera povećanja EnU vanjske ovojnice / fasade ili krova, ista neće uzrokovati štetu na susjednim zgradama (toplinske mostove).

 • Što je to energetska cjelina?

  Energetska cjelina po Javnom pozivu (EnU-21/2015) i Javnom natječaju (EnU-18/2015) je višestambena zgrada koja se sastoji od jednog ili više ulaza ili zgrada, a ovisno o vrsti toplinskog sustava i mjere povećanja EnU koju višestambena zgrada namjerava provesti. Ukoliko je prijavljena mjera povećanja EnU sustava grijanja energetska cjelina je zatvoreni i samostalni toplinski sustav koji predstavlja sve ulaze koji su sastavni dio istoga. U slučaju prijavljivanja ostalih mjera povećanja EnU, ali ne i mjere povećanja EnU sustava grijanja, energetsku cjelinu predstavlja ulaz.

 • Što je to povezana višestambena zgrada?

  Povezana višestambena zgrada po Javnom pozivu (EnU-21/2015) i Javnom natječaju (EnU-18/2015) predstavlja više ulaza ili gore navedenih arhitektonskih cjelina koje su sastavni dio jedne zgrade (obodni zidovi su pročelja), a može biti i skup zgrada koje se nalaze na istoj čestici ili imaju zajednički dokaz da je zgrada postojeća, kao i zgrade koje čine energetsku cjelinu odnosno zatvoreni i samostalni toplinski sustav (npr. sve zgrade ili ulazi spojeni na jednu toplinsku stanicu / kotao / dizalicu topline).
  U određivanju načina prijave na Javni natječaj Fonda najviše Vam može pomoći ovlašteni projektant.

 • Je li zgrada obvezna nakon sufinanciranja certifikata poduzeti neke od predloženih mjera u roku od godinu dana, odnosno da li se  u suprotnom,  moraju vratiti  sredstava dobijena za sufinanciranje izrade certifikata?

  Nije obveza korisnika da provede mjere predložene u energetskom certifikatu. Dobivena sredstva su nepovratna i ne moraju se vratiti ukoliko se mjere predložene u energetskom certifikatu ne provedu.

 • Sufinancira li se uz certificiranje i javno izlaganje certifikata?

  Ne sufinancira se javno izlaganje energetskog certifikata. Za isplatu je potrebno priložiti fotodokumentaciju kao dokaz da je energetski certifikat javno izložen, uz ostalu traženu dokumentaciju za isplatu. Nije potrebno posebno uokvirivati/pripremati certifikat za izlaganje, bitno je da je preslika istog (1. i 3. stranica) izložena na Oglasnoj ploči zgrade, na uvid svim sustanarima.

 • Naša zgrada se nalazi u zaštićenoj povijesnoj jezgri dakle pod zaštitom konzervatora, pa nas zanima kako uopće energetski obnoviti zgradu kojoj se ne smije dirati pročelje?

  Ispravno tehničko rješenje svakako postoji, a to je da se toplinska izolacija postavi s unutarnje strane vanjskog zida, a kako bi se postigli Tehnički uvjeti Fonda. S obzirom da smo svjesni delikatnog problema i Zakona o vlasništvu, isto ne uvjetujemo.
  Onaj dio fasade na kojem iz opravdanih razloga (konzervatorski, protupožarni, vlasnički uvjeti) nije moguće samo vanjskom obnovom ostvariti tehničke uvjete Fonda, prihvaćamo i sufinanciramo u istom postotnom udjelu kao i ostatak fasade, a ukoliko je u projektu jasno naznačen razlog, te priložena dokumentacija koja isto potvrđuje (rješenje konzervatora i sl).
  Ipak, ukoliko zgrada ima sve zidove pročelja na kojima nije moguće ostvariti tehničke uvjete Fonda, tada se takva obnova ne može smatrati mjerom povećanja EnU i ne može se prijaviti za sufinanciranje po ovom Programu.

 • Ukoliko u projektu obnove uključimo i ovojnicu zgrade i krov i stolariju, a u roku od dvije godine ne napravimo sve navedeno u projektu, nego npr.samo ovojnicu i ako samo s tom ovojnicom dobijemo uštede od 30% energije, da li se u tom slučaju vraćaju sredstva u 100% iznosu za projekt?

  Ne. Dovoljna je provedba osnovne mjere povećanja EnU.

 • Kad zgrada kreće u obnovu i pritom obnovi npr. 2 pročelja u skladu s propisima o energetskoj učinkovitosti, ali ne postigne uštede od 30%, može li ta zgrada sudjelovati na natječaju za sufinanciranje energetske obnove?

  Ne. Potrebno je provesti cjelovitu mjeru povećanja EnU i ostvariti uštedu od min 30% Qhnd-a.

 • U tehničkim uvjetima za sufinanciranje energetske obnove zgrade naveden je i krov (šindra, crijep..) Možete li pojasniti tu stavku, jer nije jasno kako samo zamjena pokrova postiže en. učinkovitost i uštede?

  Samo zamjena krovišta ne, ali u tehničkim uvjetima se nalazi detaljan popis opravdanih troškova koji obavezno uključuje toplinsku zaštitu krova. Svi uvjeti su navedeni u tekstu Javnih poziva i natječaja.

Ako niste pronašli odgovor na svoje pitanje pošaljite nam upit.