VIŠESTAMBENE ZGRADE

Nakon uspješne prijave projekata u zgradarstvu (natječaj javne zgrade zgrade) gdje smo uspješno prijavili 7 projekta javnih zgrada koji su dobili sredstva i sada su u fazi izvođenja, što samo po sebi govori o našoj stručnosti i uspješnosti, slijedi poziv Poziv 4c2.2 'Energetska obnova višestambenih zgrada'. na koji smo u prvom krugu uspješno prijavili 32 projekata višestambenih zgrada za tridesetak upravitelja zgrada

Svrha Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“ je provedba mjera energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije u višestambenim zgradama koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje kroz integrirani pristup.

Bespovratna sredstva za energetsku obnovu višestambenih zgrada Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja dodjeljuje iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa 'Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.'


NATJEČAJ:

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: otvoren od 17. listopada 2016. do 31. siječnja 2017.

Nadležno tijelo: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Područje: energetska učinkovitost, obnovljivi izvori energije

Sažetak: Svrha Poziva na dostavu projektnih prijedloga 'Energetska obnova višestambenih zgrada' je provedba mjera energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije u višestambenim zgradama koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje kroz integralni pristup. 
S obzirom da otvaranje natječaja „'Energetska obnova višestambenih zgrada' najavljeno za 2019. godinu., sada je vrijeme za pokretanje procedure izrade natječajne dokumentacije.

Prvi korak je izrada novog ili revizija postojećeg Izvještaja o energetskom pregledu kako bismo spoznali Vaš potencijal energetskih ušteda, te Vam predložili konkretne mjere energetske obnove sukladne tehničkim uvjetima natječaja. Nakon toga drugi korak je Vaš odabir mjera za izradu projekata kojim apliciramo na EU fond.

Riteh neka bude Vaš partner za „Kompletna rješenja za energetsku učinkovitost“


Što nudimo?

Cijelu pripremu i provedba projekata za navedeni natječaj po principu „ključ u ruke“, koja se sastoji od sljedećeg:

  • snimanje elektroenergetskih potreba energetski troškovne cjeline,
  • izrada tehničke i sve ostale potrebne dokumentacije,
  • izrada studije isplativosti,
  • prijave projekta na navedeni natječaj,
  • nadzor nad izvođenjem radova,
  • tehnička podrška pri izgradnji (realizaciji) samih energetski učinkovitih mjera

Svakom našem projektu pristupamo individualno i prilagođavamo ga individualnim potrebama objekta jer ne postoje dva ista sustava. Naše dosadašnje bogato iskustvo projekata na objektima raznih kompleksnosti i veličina daje nam sigurnost da će svaki projekt biti tehnički izveden besprijekorno, a postotak uspješno prijavljenih projekata na EU fond (100%) daje Vama jamstvo da će sredstva biti uspješno povučena, ukoliko se sa pripremom projekata krene na vrijeme.

Za sve dodatne informacije, slobodno nas kontaktirajte.