Solarne elektrane

Zašto graditi solarne elektrane?

Sunce kao izvor energije spada među obnovljive izvore energije, potpuno je besplatno i neiscrpno. Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora energije kao što su sunce, vjetar i voda put je prema održivom razvoju i energetskoj neovisnosti. Međutim, osim toga to može biti i financijski isplativo prodajom proizvedene električne energije po poticajnoj cijeni ili smanjenjem mjesečnih računa za električnu energiju.

Ukratko, osim ekološke osviještenosti i održivog razvoja zbog korištenja obnovljivih izvora energije, ostvaruje se i zarada.

Što je sve potrebno za napraviti fotonaponsku elektranu i koliko je to isplativo?

Ukoliko imate kuću ili zgradu legalno izgrađenu i upisanu u katastar imate uvjete za izgradnju fotonaponske elektrane. Postupak izgradnje solarne elektrane počinje izradom elektrotehničkog projekta od strane ovlaštenog inženjera i predajom zahtjeva HEP-u.

Solarnu elektranu može projektirati, graditi i montirati samo ovlaštena firma

Kao i u svakoj novoj djelatnosti na tržištu, puno je firmi koje nude izgradnju solarnih elektrana. Dio tih firmi nije ovlaštena ni za projektiranje, ni za izvođenje elektroinstalacijskih radova i nemaju zaposlene ovlaštene projektante i inženjere elektrotehnike sa stručnim ispitom. Provjerite da li poslujete sa firmom i inženjerima koji znaju šta rade i nisu se do jučer bavili nečim van struke, sada ovo rade da na brzinu zgrnu novac ili traže sve plaćanje unaprijed, a Vama će ostati problemi i kredit za elektranu koje nema. Novim Zakonima i Pravilnicima postroženi su uvjeti po pitanju ovlaštenja firmi, stručnih osoba koje su nužne, potrebne projektne dokumentacije, atesta i ispitivanja koja se moraju napraviti prije puštanja u rad.

Našim klijentima za uloženi novac nudimo najbolji omjer uloženo/dobiveno prema kvaliteti usluge, brzini i pouzdanosti. Za Vaš novac cilj nam je pružiti adekvatnu vrijednost i uspostaviti odnos na obostrano zadovoljstvo. Nudimo Vam konzalting oko rješavanja financiranja i samu izgradnju elektrane, neovisno o tome da li smo mi radili idejni projekt ili ne.

Solarna elektrana po modelu “KLJUČ U RUKE”

Ako razmišljate o gradnji fotonaponske elektrane obratite nam se sa povjerenjem. RITEH Vašu investiciju vodi od početka do kraja. Izgradnju fotonaponske elektrane radimo po sistemu “ključ u ruke”. To uključuje sve projekte, ishođenje svih suglasnosti, kompletnu gradnju elektrane sa puštanjem u rad. RITEH nudi najpovoljniju cijenu izgradnje solarne elektrane i za Vašu elektranu predvidjeti ćemo optimalno rješenje. Najjeftinija cijena elektrane najčešće nije i najpovoljnija za vlasnika, jer sa sobom nosi manju proizvodnju energije, više troškove održavanja i manju cijenu otkupa energije, što u konačnici rezultira dužim povratom uloženog novca.

U ponudi imamo različite vrste solarnih panela  stranih i hrvatskih proizvođača. Ovisno o lokaciji, snazi elektrane, nagibu i okrenutosti krova na krov postavljamo najpovoljnije panele po omjeru uloženo/dobiveno.

RITEH solarna elektrana uključuje:

  • Poslovni plan za potrebe poslovne banke, HBOR-a ili leasing kuće, konzalting kod rješavanja financiranja izgradnje elektrane
  • Glavni elektrotehnički projekt po kome će se graditi elektrana, a izrađuje ga ovlašteni inženjer elektrotehnike član Komore
  • Fotonaponski moduli optimalni za Vaš krov, sa tvorničkim jamstvom na proizvod 10 godina (12 godina na 90%, 25 godina na 80% snage)
  • Inverter sa tvorničkim jamstvom 10 godina
  • Montažna oprema sa nosačima, razvodni ormar sa svom opremom, svi potrebni kabeli, konektori, spojnice i ostali sitni potrošni materijal
  • Elektrotehnički i građevinski radovi pri montaži kompletne solarne elektrane, izrada spojeva za uzemljenje metalnih masa
  • Ispitivanje zaštite od napona dodira, ispitivanje uzemljenja i gromobranske instalacije solarne elektrane, ispitivanje sunčane elektrane u pokusnom radu
  • Priključenje na elektroenergetsku mrežu, mjerenje kvalitete električne energije u skladu sa zahtjevima HEP-a, puštanje u pogon u dogovoru sa HEP-om
  • Priprema dokumentacije, atesta, certifikata opreme

Analiza opravdanosti izgradnje solarne elektrane

Da bi se utvrdila isplativost ulaganja u izgradnju fotonaponske ili vjetroelektrane može se napraviti tehno ekonomska analiza opravdanosti izgradnje postrojenja. Novim pravilnikom o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije taj dokument nije potreban kod manjih solarnih elektrana, koje spadaju pod jednostavne građevine. No, izrađena analiza opravdanosti je obavezna kod većih solarnih elektrana. Tada se  radi o većoj investiciji, pa osim obveze prema Pravilniku, služi Investitoru da donese odluku o gradnji.

Analizom opravdanosti izgradnje postrojenja i priključka na elektroenergetsku mrežu s tehno-ekonomskim podacima i podacima prostornog uređenja ocijeniti će se tehnološko-tehnička, financijska i ekonomska opravdanost ulaganja u izgradnju fotonaponske elektrane. Analiza se izrađuje u obliku studije koja potencijalnom Investitoru služi za donošenje odluke o izgradnji elektrane.