Projekt modernizacije rasvjete

Projektiranje zamjene postojeće rasvjete novom, energetski učinkovitom možemo podijeliti na projekte javne rasvjete i projekte u zgradarstvu.

Ukoliko se radi o projektu javne rasvjete dokumentacija se izrađuje sukladno obavljenom energetskom pregledu.
Lokalnim samooupravama na raspolaganju su značajna bespovratna sredstva za ugradnju energetski učinkovite i ekološki prihvatljive rasvjete, pa je prilikom projektiranja potrebno uzeti u obzir uvjete natječaja. Uz smanjenje potrošnje električne energije poboljšava se kvaliteta javne rasvjete, te se nova rasvjeta usklađuje sa Zakonom o zaštiti od svjetlosnog onečišćena i prihvaćenom Europskom normom za cestovnu rasvjetu HR EN 13201.

U slučaju zgradarstva samom projektiranju prethodi mjerenje dimenzija prostora gdje se ugrađuje nova rasvjeta, mjerenje trenutnog nivoa osvjetljenja u odnosu na potrebni, analiza postojećeg sustava rasvjete, izrada svjetlotehničkog proračuna nove rasvjete.

Osim projektiranja nudimo i uslugu odabira najpovoljnijeg izvođača te stručni nadzor nad ugradnjom novih rasvjetnih armatura.