KONTAKT

RIJEKA

Sjedište tvrtke
Adresa: Fiorello La Guardia 27/2
Centrala: +385 51 629 005
Energetska učinkovitost: +385 51 688 338
Fax:  +385 51 629 046
E-mail (energetska učinkovitost): 
energetika@riteh.eu
E-mail (opći upiti):  
info@riteh.eu

ZAGREB

Zavrtnica 3
E-mail: energetika@riteh.eu

ČAKOVEC

Trg. sv. Petra i Pavla 14, Mačkovec
tel.: +385 (0)40 633 214
fax.: +385 (0)40 633 214
Monika Lesar, mob.: +385 (0)98 133 7923
E-mail: monika@riteh.eu

RITEH d.o.o.

Sjedište tvrtke: Fiorello La Guardia 27/2, 51000 Rijeka
Osobni identifikacijski broj (OIB): 68308631193
Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem 040251470.
Uprava društva: Mirjana Vivoda, Eduard Vivoda.
Temeljni kapital: 1.600.000,00 kn uplaćen u cijelosti.
Žiro račun: Erste & Steiermärkische Bank d.d. Rijeka 2402006-1100533606
IBAN: HR2724020061100533606
SWIFT: ESBCHR22